Všetku činnosť ohľadne výchovy a výcviku psa zameriavame na správne fungovanie Vašej domácej svorky. Snažíme sa naučiť Vás ako pes vníma svet a ako správne a prirodzene prebrať vodcovskú pozíciu.

Výcvik je iba súčasťou výchovy a chápeme ho ako prostriedok, nie cieľ.

Pri samotnom výcviku Vám nepredkladáme ilúziu, že ak pes poslúchne v nerušivom prostredí za pamlsok, všetko je v poriadku, ani žiadne podobné. Pracujeme tak, aby sme psa do dospelosti pripravili na spoľahlivú poslušnosť v každej situácii, založenú na správnych vzťahoch. Žiadna skratka nefunguje. Jedine trpezlivosť a dôslednosť. Po absolvovaní základného výcviku je pes pripravený absolvovať spolu s Vami všetky Vaše aktivity tak, aby to bolo príjemné Vám i psovi.

V základnom výcviku psa naučíme:

 • sadni
 • ľahni
 • ku mne
 • vodenie pri nohe bez vodidla
 • odloženie bez vodidla

Pre zaradenie psa do výcviku je potrebné:

 • odhodlanie majiteľa pre výcvik a výchovu psa
 • primeraný vek psa k danému druhu výcviku
 • platné očkovania a odčervenie psa

Výcvik u nás je možný dvoma spôsobmi:

1. Pravidelnou dochádzkou majiteľa so psom ku nám
Pri tomto výcviku sa zameriavame na Vás ako majiteľa psa a budúceho vodcu svorky. Všetkému najprv porozumiete, naučíte sa so psom narábať a on Vaše zručnosti nasleduje. Neočakávame, že pes sa počas návštevy všetko naučí, dôležitá je práca s Vami, aby ste doma mohli so psíkom pracovať.

Cvičíte vždy iba Vy so svojim psíkom a inštruktor- nie v skupinách (skupiny vytvárame až zo psov, ktoré absolvovali základný výcvik). Na úvodnej hodine si určíme časový plán výcviku a frekvenciu návštev. Výcviková hodina trvá 45 min.

Výhody tohto spôsobu:

 • majiteľ sa učí súbežne so psom a priebežne si vytvára autoritu
 • lepšie spoznáte svojho psa a pes Vás
 • výcvik môžeme rozdeliť na dlhšie obdobie
 • dá sa robiť už od šteniatka

Nevýhody tohto spôsobu:

 • musíte investovať viacej času a odhodlania

Cena za výcvikovú hodinu:

 • pracovný deň 15,- €/45 min
 • riešenie problémového správania 30,- €/45 min

2. Ubytovaním psa u nás počas výcviku
Takýto výcvik zvykne trvať 6 až 8 týždňov. Počas pobytu dodržiavame časový režim kŕmenia a venčenie psa ako je zvyknutý z domu. Okrem toho denne absolvujeme s ním min.1 krát vychádzku mimo areál a min. 2krát denne socializáciu s inými psami. A najdôležitejšie 3 až 5 výcvikových blokov denne podľa fázy výcviku

Výhody tohto spôsobu:

 • malá časová náročnosť pre majiteľa
 • dôsledný výcvik skúseným cvičiteľom
 • kratší čas trvania výcviku
 • zvládnutie aj problémov s ktorými si doma neviete rady

Nevýhody tohto spôsobu:

 • pes musí dosahovať primeraný vek k takémuto intenzívnemu výcviku (podľa rasy min. 9 až 15 mesiacov)
 • odlúčenie psa od majiteľa(väčšinou ťažšie znášané majiteľmi ako psíkmi )
 • majiteľ sa ochudobňuje o radosť z úspechov počas výcviku
 • po výcviku si musí majiteľ budovať autoritu u psa, aby výsledky výcviku pes rešpektoval aj od majiteľa

V ojedinelých prípadoch problémového psa je cena a dĺžka trvania výcviku dohodovaná individuálne týždeň po prijatí psa ku nám. Táto dohodnutá cena je už potom fixná.

V bežných prípadoch cena výcviku je 900,- €. Cena zahŕňa – kompletný základný výcvik s inštruktážou pre majiteľa a predvedením poslušnosti na konci výcviku, ubytovanie psa, stravu.